Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów, takich jak: arbitraż, mediacja, koncylidacja. Od 2013 roku w Polsce obchodzi się Tydzień Mediacji (od poniedziałku do soboty w tygodniu, w którym przypada trzeci czwartek października).

Idea mediacji

Ważne by idea mediacji trafiła do jak największego grona. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji prowadzone są różne działania mające na celu dostarczenie wiedzy na temat korzyści z mediacji, jej przebiegu, czy kosztów. Wśród korzyści warto wymienić możliwość szybkiego, samodzielnego i taniego rozwiązania konfliktu przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji.

Mediacja alternatywą sądu

Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia. Trudno ich uniknąć, wywołują stres, często zostawiają rysę na naszym wizerunku. Dzięki mediacji można jednak ominąć wiele formalności i niepotrzebnych nerwów. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi zakończyć się w sądzie.

Mediacja w jednostkach penitencjarnych

Służba Więzienna  realizuje projekt pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wyższą Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach tego programu na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie mediator prowadzi  raz w tygodniu dyżur mediacyjny i mediacje. Realizacja projektu zaplanowana jest do czerwca 2022 roku. Skazani mogą przez cały okres trwania projektu  bezpłatnie korzystać z usług mediatora, w ramach których otrzymują pomoc w zakresie mediacji, zasad uczestnictwa w mediacji oraz korzyści płynących z mediacji. Skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wykazują duże zainteresowanie i aktywnie uczestniczą w mediacji szukając dla siebie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów.

Opracowanie: chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej