W całym kraju ruszyły matury. Wśród tegorocznych maturzystów jest również 92 absolwentów przywięziennych centrów kształcenia ustawicznego.

W tym roku egzaminy odbywają się w 12 z 18 przywięziennych centrów kształcenia ustawicznego. Na 122 absolwentów liceów przywięziennych deklarację do przystąpienia do matury zgłosiło 92 osadzonych. Będą zdawać wyłącznie pisemny egzamin w wersji podstawowej lub rozszerzonej z języka polskiego, z matematyki i z wybranego języka nowożytnego.

- Przygotowanie egzaminu maturalnego to dla nas wszystkich duże wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza z uwagi na panujący reżim sanitarny – mówi Danuta Górniak, dyrektor CKU przy Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. I dodaje: – Dla naszych uczniów matura to zwieńczenie kilkuletniego wysiłku. Daje im szereg nowych możliwości i szans. Wśród abiturientów widać było zdenerwowanie, ale przeważało pozytywne nastawienie.

Egzamin dojrzałości za więziennym murem niczym nie różni się od tego na wolności. Podlega nadzorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a arkusze maturalne są takie same, jak dla uczniów w szkołach zewnętrznych.

Dotychczas poziom zdawalności, jaki osiągali uczniowie więziennych szkół, nie odbiegał od tego z wolności. Nauczanie w izolacji penitencjarnej stanowi bowiem jedno z elementarnych narzędzi oddziaływania resocjalizacyjnego i przez kadrę penitencjarną traktowane jest priorytetowo.

Matury, także te za więziennym murem potrwają do 20 maja. Wyniki zostaną ogłoszone piątego lipca.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej