16 czerwca 2020 roku funkcjonariusze starogardzkiego aresztu wsparli kolejną instytucję publiczną w środki ochrony osobistej.

Obecnie noszenie maseczek przy zachowaniu dystansu 2 metrów przestało być obowiązkowe, nadal jednak należy z nich korzystać w przestrzeni zamkniętej. Wychodząc naprzeciw potrzebom kolejnej instytucji, Areszt Śledczy w Starogardzie Gd. przekazał 500 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.

Akcja szycia maseczek ochronnych dla zewnętrznych instytucji wpisuje się w szerszą ogólnopolską inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwosciPomaga.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej