W procesie readaptacji społecznej osadzonych najważniejszą rolę odgrywają działania, które bardziej niż na świadczeniu pomocy materialnej koncentrują się na wyposażeniu skazanych w konkretne umiejętności, ułatwiające funkcjonowanie w środowisku wolnościowym i dzięki temu zwiększające ich szanse życiowe.

Kierując się potrzebami rozwoju wiedzy i doskonalenia powyższej praktyki, w dniu 21.03.2019 r. na terenie tutejszej jednostki odbyło się spotkanie osadzonych z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Spotkanie w oparciu o cele statutowe Ośrodka i cele ustawowe Służby Więziennej po raz kolejny podkreśliło gotowość stron do wzajemnej współpracy. Bez tego typu wsparcia wielu osadzonych nie byłoby w stanie, bazując jedynie na własnych możliwościach i zasobach, poradzić sobie w odnalezieniu się w rzeczywistości pozawięziennej.

Uczestniczący w spotkaniu skazani zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu form udzielania pomocy społecznej oraz na temat funduszu alimentacyjnego. Głównym zamierzeniem pracowników Ośrodka było wykształcenie w osadzonych przekonania, że fundamentalną zasadą obowiązującą w pomocy społecznej jest zasada pomocniczości. Działając w myśl tej idei należy pamiętać o zachowaniu równowagi pomiędzy świadczoną pomocą a działaniami własnymi osadzonych.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej