Czas pamięci o tych, co odeszli, jest też czasem wzajemnej pomocy i życzliwości.

Okres listopadowy jest czasem pamięci o naszych bliskich, ale także o osobach, które odeszły i które pełniły służbę w naszych szeregach.

Gdy w kwietniu br. zmarł śmiercią tragiczną funkcjonariusz Zakładu Karnego w Barczewie, od razu wśród funkcjonariuszy i pracowników zakładu, ale także przy współudziale Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Okręgu Olsztyńskiego wśród funkcjonariuszy z innych jednostek okręgu rozpoczęła się zbiórka pieniędzy dla żony funkcjonariusza i małego dziecka. Tragicznie zmarły funkcjonariusz był w trakcie budowy wymarzonego domu dla swoich bliskich. Rozumiejąc trudną sytuację, która dotknęła żonę funkcjonariusza czterech funkcjonariuszy działu ochrony Zakładu Karnego w Barczewie dobrowolnie w czasie wolnym od służby podjęło się wyzwania zrealizowania pozostałych prac ogólnobudowlanych przy budowie domu. Prace rozpoczęły się od końca kwietnia i trwały do końca października. Z wielkim zaangażowaniem, ale i przeświadczeniem konieczności pomocy rodzinie funkcjonariusza przystąpili do kolejnych prac na budowie: układania instalacji, tynków wewnętrznych oraz położenia elewacji na budynku. Dzięki życzliwości i zrozumieniu trudnej sytuacji udało się pozyskać dwie firmy DOMDREV z Jezioran oraz NEOTHERM z Biskupca które znacząco wsparły budowę domu - umożliwiły zakup okien w obniżonych cenach, przekazały nieodpłatnie część materiału na elewację.

Bardzo dziękujemy za życzliwość i zrozumienie dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję pomocy. Warto mieć otwarte serce na pomoc drugiemu człowiekowi. Pomagając innym, pomagamy sobie.

 

Tekst: mjr Andrzej Tankielun
Zdjęcia: archiwum zakładu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej