21 maja osadzeni z odziałów zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie wzięli udział w zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem ZK.

Zajęcia miały charakter edukacyjny - osadzeni poznawali historię Poznania związaną z zaborem pruskim i okresem drugiej wojny światowej. Poznali dzieje związane z budowlami powstałymi w Poznaniu za czasów panowania Wilhelma II Hohenzollerna i ich losami na przestrzeni ostatnich 120 lat. Przewodnikiem grupy był pan Adam Suwart prowadzący w OZ „Spotkania z historią”.
kpt. Małgorzata Tyrkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej