8 września 2022 roku mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie oraz Pan Paweł Zawiślak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze podpisali umowę, która rozpoczyna współpracę w zakresie pracy odpłatnej osadzonych.

8 września 2022 roku mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie oraz Pan Paweł Zawiślak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze podpisali umowę, która rozpoczyna współpracę w zakresie pracy odpłatnej osadzonych.

Ekologiczny i społeczny wymiar resocjalizacji

Zatrudnienie więźniów do pracy w lasach, to kolejna odsłona programu "Praca dla więźniów". Zatrudnieni więźniowie będą zajmować się pracami zleconymi przez leśników. Zaczną od najprostszych prac, do których wykonania nie trzeba szczególnych umiejętności. Osadzeni będą zaangażowani do prac pielęgnacyjnych na uprawach leśnych, sprzątania śmieci oraz będą pomagać przy naprawie grodzeń upraw. Praca to najlepsza metoda resocjalizacji. To poprzez pracę więźniowie mogą poprawiać swoje nawyki, zdobywać nowe umiejętności, a tym samym uczyć się odpowiedzialności i uczciwości.

 

Opracowanie: mł. chor. Anna Malinowska-Niszta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej