Skazane z kieleckiego aresztu zdobywają wiedzę i kwalifikacje podczas kursu zawodowego „Ogrodnik terenów zielonych”. To już kolejna edycja szkolenia zawodowego w ramach programu POWER realizowanego w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Kurs ogrodnika rozpoczął się w maju i będzie trwał do połowy czerwca. Bierze w nim udział 12 osadzonych. Zajęcia praktyczne poprzedzone są częścią teoretyczną. Kurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W ramach zajęć przewidziane jest także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie aresztu. W ramach szkolenia przewidziana jest rewitalizacja terenów zielonych wokół pawilonów „F”, „G” oraz obok budynku administracji jednostki penitencjarnej.

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie  zagrożonego wykluczeniem społecznym i ułatwi aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

kpt. Tomasz Turczyński

                        

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej