W lutym br. dwóch funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyło w szkoleniu podoficerskim w formie wideokonferencji organizowanych na terenie jednostki.

W czasach pandemii szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej przeniosło się w dużym stopniu do cyberprzestrzeni. Nasza formacja od wielu lat wykorzystuje formułę wideokonferencji do prowadzenia szkoleń i narad służbowych na różnych szczeblach kierowniczych. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem i łączami informatycznymi, które zapewniają bardzo wysoką jakość dźwięku i obrazu. W odróżnieniu od rozwiązań niekomercyjnych, rozmowa z wykorzystaniem takiego sprzętu nie generuje żadnych odczuwalnych opóźnień w przesyle dźwięku, co daje wrażenie dużej naturalności w rozmowie z innymi użytkownikami.

Z wykorzystaniem takich możliwości, w całej Polsce, w poszczególnych jednostkach penitencjarnych  odbywa się  szkolenie podoficerskie, kursy specjalistyczne dla oddziałowych działów ochron, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.  W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie słuchacze za pośrednictwem zestawu do wideokonferencji łączą się z wykładowcami z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Kaliszu, uczestnicząc w zdalnych wykładach i ćwiczeniach. Komunikacja ma oczywiście charakter dwukierunkowy, a wykładowcy na bieżąco odpowiadają na pytania kursantów oraz odpytują ich ze znajomości dotychczas przedstawionego materiału. W trosce o rozwój zawodowy kadry więziennej oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań służbowych, w trudnym czasie pandemii,  warto korzystać z wszelkich dostępnych form doskonalenia, w tym z kształcenie online.

Tekst i zdjęcie: mł. chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej