Słuchacze Szkoły Podoficerskiej w Kamińsku.

W ramach zajęć z przedmiotu „wiedza patriotyczno– historyczna” odbyli wycieczkę do miejscowości Kamińsk, gdzie obecnie znajduje się jeden z największych w Polsce zakładów karnych.

Trochę historii

Przed II wojną światową na terenie obecnego więzienia utworzony został poligon oraz koszary wojsk niemieckich. W czasie trwania wojny istniał tutaj największy obóz jeniecki w Prusach Wschodnich; Stalag I A Sztablack. Przez jego baraki przewinęło się około 80 tys. jeńców francuskich, 90 tys. jeńców radzieckich, 23 tys. belgijskich 40 tys. polskich, 7 tys. brytyjskich i 12 tys. jeńców włoskich. Wskutek chorób, epidemii i wycieńczenia straciło tam życie kilkanaście tysięcy żołnierzy, głównie radzieckich.

W tym obozie jako jeńcy po upadku Westerplatte zostali także osadzeni polscy żołnierze, na czele z dowódcą obrony placówki majorem Henrykiem Sucharskim i jego zastępcą kapitanem Franciszkiem Dąbrowskim.

W 2009 roku z okazji 70-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego obelisku, który został zaprojektowany przez pracowników Urzędu Gminy. Uchwała w sprawie jego wzniesienia została podjęta przez Radę Gminy Górowo Iławeckie w dniu 29 sierpnia 2008 r. Zgodnie z procedurami, projekt został zaopiniowany przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Upamiętnienie wydarzeń

Każdego roku jest tutaj obchodzona uroczyście rocznica wybuchu II wojny światowej z udziałem kompanii reprezentacyjnej XX Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kamińsku, Straży Granicznej oraz przedstawicieli lokalnych władz.

bieżącym roku w miejscu upamiętnienia zostały umieszczone tablice edukacyjne o historii tego miejsca oraz ludzi, których losy były z nim związane.

W dalszej części słuchacze weszli na teren Zakładu Karnego w Kamińsku, gdzie mogli zobaczyć jak obecnie wygląda ta duża jednostka penitencjarna. Wcześniej zostały udostępnione zwiedzającym kroniki będące w zbiorach jednostki, w których udokumentowana jest historia zakładu, w tym okresy trudne w dziejach polskiego więziennictwa, jakimi były bunty skazanych.

mjr Zdzisław Stępień/kpt. Ryszard Mroczkowski

zdj. por. Andrzej Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej