W dniu 5 kwietnia 2019 roku, w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, odbyła się konferencja z udziałem kontrahentów zatrudniających skazanych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów".

Konferencja dotycząca zatrudnienia skazanych

Na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anny Adamskiej w konferencji wzięli udział kontrahenci współpracujący z krasnostawską jednostką: Kampol Fruit Sp. z o.o., OSM Piaski, Cersanit IV Sp. z o. o., Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krasnystaw, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie, Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” w Krasnymstawie. W spotkaniu nie zabrakło również władz samorządowych, na czele z Panem Robertem Kościukiem Burmistrzem Krasnegostawu. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w obszarze zatrudnienia skazanych, począwszy od zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez finansowanie i zasady wynagradzania skazanych, a kończąc na wartościach resocjalizacyjnych zawodowej aktywności skazanych. Podczas wizyty kontrahenci zostali zapoznani z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanych, których na co dzień zatrudniają. Zaprezentowano im również prace artystyczne wykonane przez osadzonych w ramach programu Ojczyzna, upamiętniające polską tradycję Świąt Wielkanocnych.

Praca jako istotna forma oddziaływań resocjalizacyjnych

Praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań penitencjarnych. Poprzez wykonywanie pracy skazany czuje się potrzebny, pożyteczny oraz nabywa nowe umiejętności. Wartość pracy jest szczególnie cenna, ponieważ pozwala na wypełnianie ról społecznych, które mogą być kontynuowane po wyjściu na wolność. 

Zatrudnienie w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

Areszt Śledczy w Krasnymstawie pełni funkcję zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych mężczyzn. Jednym z głównych zadań, jakie realizuje kadra penitencjarna jest maksymalizacja poziomu zatrudnienia przebywających w jednostce osadzonych. Dla osiągnięcia powyższego celu, podejmuje się wielopłaszczyznowe działania, w zakresie intensyfikacji oddziaływań resocjalizacyjnych, skierowanych na przepracowanie deficytów zdiagnozowanych u skazanych, promowania zatrudnienia wśród pracodawców lokalnego rynku pracy. Ponadto wyposaża się skazanych w dodatkowe kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy, poprzez realizację licznych kursów i szkoleń. W efekcie powyższych działań jednostka utrzymuje wysoką powszechność zatrudnienia wśród skazanych, powyżej 70 %.

Korzyści z zatrudniania skazanych

Obecnie jednostka realizuje 12 umów w zakresie zatrudnienia skazanych. Należy zaznaczyć, że współpraca z niektórymi kontrahentami trwa od wielu lat. Tak długie i efektywne współdziałanie świadczy o słuszności podjętych wówczas decyzji. Zgodnie z opinią zaproszonych na konferencję gości, skazani kierowani do pracy cechują się pracowitością, zdyscyplinowaniem i sumiennością przy wykonywaniu swoich obowiązków. Posiadają również wysokie kwalifikacje zawodowe, co sprawia, że są konkurencyjni na rynku pracy. Skazani zatrudnieni odpłatnie mają możliwość spłacania zobowiązań alimentacyjnych oraz wywiązania się z obowiązków naprawy szkody wyrządzonej przestępstwem, spłaty nawiązek oraz zasądzonych grzywien. Funkcjonowanie w warunkach wolnościowych, nawet przez kilka godzin zatrudnienia, jest dobrą lekcją samodyscypliny i samokontroli.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Galeria

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej