W dniu 6 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk Marek Kulwicki dokonał uroczystego zakończenia kolejnego kursu przygotowawczego dla pracowników cywilnych jednostek penitencjarnych.

Ppłk Marek Kulwicki   skierował do słuchaczy słowa podziękowania za zaangażowanie okazywane w trakcie szkolenia, za wysoki poziom osiągniętych wyników oraz za postawę, która przełożyła się na spokojny, merytoryczny i niczym nie zakłócony przebieg kursu przygotowawczego. Dyrektor ZK Barczewo  życzył  wszystkim udanego powrotu do domu i jednostek macierzystych oraz powodzenia w dalszej pracy. Spośród  uczestników jedna słuchaczka uzyskała najlepsze wyniki, co zasługuje na szczególne uznanie z powodu ogólnego wysokiego poziomu prezentowanego przez pozostałych słuchaczy. Wyróżnienie się w tym ambitnym gronie na pewno kosztowało wiele pracy i tym samym zasługuje na szczególne słowa uznania oraz szacunku. Uroczystość przebiegła w podniosłej i sympatycznej atmosferze a zakończyła się rozdaniem świadectw potwierdzających ukończenie szkolenia.

Wraz z zakończeniem kursu końca dobiegł także pawien istotny etap w przywracaniu funkcji szkoleniowych dla obiektów będących w administracji OZ Kikity. Był to czwarty w tym roku, a łącznie ósmy kurs przygotowawczy realizowany w OZ Kikity przez administrację oddziału wspólnie z OS SW w Kulach. Z dniem 1 marca 2019 roku Zarządzeniem nr 7/2019 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na bazie wybranych obiektów Oddziału Zewnętrznego w Kikitach  utworzony został Oddział Zamiejscowy Ośrodka Szkolenia   Służby Więziennej w Popowie, który będzie organizatorem i gospodarzem kształcenia zawodowego kadry naszej formacji w tym miejscu.        

Tekst i zdjęcia: kpt.Lech Łach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej