28 września na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Płk Leszek Stępień,  aktualny dyrektor,  reprezentował Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W imieniu Muzeum podpis złożył dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Pan Jacek Pawłowicz.

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w obecności zaproszonych gości i dziennikarzy. Służbę Więzienną reprezentował gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz ppłk Robert Ciesielski – zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

Po części oficjalnej goście mieli możliwość obejrzenia miejsc związanych z tragiczną historią Żołnierzy Wyklętych.

 

por.Aneta Wilkos-Hernik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej