Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL ks. prof. dr hab. Marian Nowak oraz  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch są organizatorami konferencji naukowej - Oddziaływania penitencjarne i społeczno-prawne wobec warunków życia i godności człowieka, która odbędzie się 29 listopada 2016 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL JP II w Lublinie.

Konferencja skierowana jest do funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz specjalistów zajmujących się problemami  penalizowanych zachowań ryzykownych. Celem konferencji jest wpisanie oddziaływań penitencjarnych w aksjologię życia i godności człowieka oraz określenie optymalizacji w zakresie metod i form resocjalizacji instytucjonalnej.

opracował: mjr Jacek Zwierzchowski

 

 

 

 

 
Rozmiar: 316.8 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej