W Zespole Szkół Chemiczno – Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu odbyła się konferencja pt. „Międzynarodowy dzień praw człowieka”.

Jednym z prelegentów podczas konferencji była st. szer. Joanna Wojciechowska – młodszy psycholog działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Konferencja

Uczniowie szkoły już od kilku lat organizują spotkanie przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się tematyką ochrony praw człowieka w wielu kontekstach i wymiarach. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych – Policji i Służby Więziennej. Uczniowie przybliżyli ogólną charakterystykę praw człowieka oraz aktualnie obowiązujące w Polsce akty prawne. Aspirant Justyna Piątkowska z inowrocławskiej Komendy Powiatowej Policji omówiła prawa podejrzanego oraz zatrzymanego, skupiając się również na praworządności stosowania środków przymusu bezpośredniego. Tematem wykładu st. szer. Joanny Wojciechowskiej były prawa oraz obowiązki osób pozbawionych wolności na podstawie zapisów Kodeksu Karnego Wykonawczego. Wartości dodaną jest fakt, iż konferencja przygotowana została przez uczniów I klasy mundurowej, a na sali znajdowali się starsi koledzy o profilu mundurowym, którzy bacznie przysłuchiwali się wykładom.

Współpraca

Udział przedstawicielki Służby Więziennej w powyższej konferencji jest elementem podpisanej w roku 2019 współpracy pomiędzy jednostką penitencjarną, a szkołą. Porozumienie podpisały ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz mgr Grażyna Kadłubowska – Dyrektor ZSP nr 1 w Inowrocławiu przy obecności Włodzimierza Figasa - wicestarosty inowrocławskiego. Podpisane porozumienie zakłada organizację wspólnych konferencji, popularyzowanie osiągnięć nauki i praktyki w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych, wymianę informacji oraz materiałów dydaktycznych.

 

Tekst/ zdjęcia: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej