Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

1) Na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim przedłuża się do dnia 10 sierpnia 2020 r., z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymanie:

1. zatrudnienia skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim;

2. odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2) Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3) Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są nadal niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4) Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej