Z dniem 20 lutego 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Piotra Burak.

Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał płk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie. W odprawie udział wzięli także dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy OISW w Lublinie.

Ppłk Piotr Burak służbę w Służbie Więziennej rozpoczął 1 lutego 2003 r. w Zakładzie Karnym w Zamościu. Na przestrzeni dotychczasowych lat służby zajmował stanowiska: strażnika działu ochrony, a następnie od młodszego referenta do kierownika działu ewidencji.

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, zaś z dniem 1 lutego 2022 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, kierunek administracja. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Edyta Radczuk,

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej