Dyrektor Generalny Służby Więziennej z dniem 8 lutego br., na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze mjr. Marka Grocholewskiego

Uroczystość odbyła się w dniu 8 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. Akt powołania dyrektorowi wręczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w obecności Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu ppłk. Ryszarda Czaprackiego.

 

Tekst: por. Monika Zdrowiak

Zdjęcia : Zespół Prasowy CZSW w Warszawie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej