5 osadzonych kobiet podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.

W dniach 4 - 15 grudnia w Areszcie Śledczym w Ostródzie odbył się kurs kucharza małej gastronomii. W kursie uczestniczyło 5 osadzonych kobiet. Wszystkie osadzone ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych. Zdobytą wiedzę oraz umiejętności, będą mogły wykorzystać pracując w kuchni aresztu, ale nie tylko ponieważ zdobyte kwalifikacje oraz doświadczenie z pewnością pomogą im znaleźć zatrudnienie po wyjściu na wolność.

Kurs w całości został sfinansowany ze środków FPPoPP.

Tekst oraz zdjęcia: plut. Paweł Łukaszewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej