Kolejne miejsca pracy dla osadzonych to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Firmą AQ Wiring Systems Sp. z o. o. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania i docelowego zatrudniania osadzonych. Współpraca ma przebiegać tak, aby praca sprzyjała jak najefektywniej oczekiwanemu procesowi resocjalizacji. Umowa podpisana została w dniu 2 października br. na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie. Podpisy pod umową o współpracy złożyli, ppłk Arkadiusz Janiszewski - Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie oraz p. Mariusz Kopeć - Dyrektor Zarządzający w Firmie AQ Wiring Systems Sp. z o. o.

Finalizacja umowy wpisuje się w realizację kolejnych etapów ogólnopolskiego programu „Praca dla więźniów”. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż jednym z założeń programu jest sukcesywne zwiększanie zatrudnienia, zarówno na terenie samej jednostki, jak i poza murami zakładów karnych i aresztów śledczych. Powszechnie wiadomo, iż najważniejszym elementem oddziaływania na skazanych jest praca. Jest to niepodważalny filar procesu resocjalizacji każdego więźnia. Umowa przyniesie wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, tj. przyszłym pracodawcom, więźniom, a przede wszystkim społeczeństwu. Zgodnie z założeniami programu w pierwszej kolejności do zatrudnienia kierowani będą więźniowie posiadający bieżące lub zaległe zobowiązania alimentacyjne, a także posiadający ciążące na nich „inne” zobowiązania finansowe.

Podpisana umowa o współpracy z ww. firmą pozwoli kierownictwu jednostki skierować do pracy nakładczej na terenie jednostki docelowo trzydziestu osadzonych. Umowa precyzuje także możliwość rozszerzenia w najbliższej przyszłości formy zatrudnienia. Pracę znajdą ci osadzeni, którzy aktualnie nie spełniają odpowiednich kryteriów do podjęcia pracy poza murami zakładu; głównie z racji niejasnej sytuacji prawnej, charakteru popełnionego przestępstwa, konieczności uzupełnienia deficytów, a także odległego końca kary pozbawienia wolności.

Firma AQ Wiring Systems Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi jest częścią szwedzkiego koncernu AQ Group. Jest jednym z najlepszych światowych producentów wiązek elektrycznych i modułów elektromechanicznych sektora samochodowego, producentów silników oraz przemysłu kolejowego. Osadzeni zatrudnieni przez ww. firmę zajmować się będą w trakcie pracy nakładczej przede wszystkim łączeniem wiązek elektrycznych.

W najbliższej przyszłości kierownictwo Zakładu Karnego w Garbalinie przewiduje podpisanie kolejnych umów, które pozwolą na sukcesywne i planowe zwiększanie zatrudniania, zarówno na terenie jednostki jak i poza nią.


 

Tekst i zdjęcia:

por. Adam Kowalski

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie

Info: Strona Firmy AQ Wiring Systems Sp. z o. o.

 


 


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej