W dniu 21 czerwca 2017 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli ppłk Dariusz Rączkowski oraz Pan Piotr Wróblewski reprezentujący firmę Kraspol Wróblewski sp.j. w Otyniu podpisali umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych

Rozszerzenie zakresu możliwości odpłatnej pracy więźniów to jeden z filarów programu Ministerstwa Sprawiedliwości, który będzie  realizowany   przez nowosolski areszt. Zatrudnienie odpłatne skazanych cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców. Jednak nowosolski areszt ma ograniczone możliwości ze względu na małą pojemność jednostki i duże zaludnienie. Pomimo  trudności udało się sfinalizować umowę i od 26 czerwca 2017 roku grupa kilku skazanych będzie mogła rozpocząć pracę.

 

Zapotrzebowanie na zatrudnienie skazanych jest bardzo duże ze względu na stworzenie kilkunastu firm na terenie miasta w Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowej Soli.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Karolina Łabarzewska-Misior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej