W dniu 24 września 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku ppłk Kajetan Zbączyniak podpisał nowe umowy w zakresie zatrudniania osób osadzonych.

   Umowy zawarto z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku z Panią Małgorzatą Zabierowską oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. Dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach Panem Mirosławem Krzyształowiczem.

   Osadzeni zostaną zatrudnieni przy pracach gospodarczych w obrębie wymienionych podmiotów, co da im możliwość rozwijania umiejętności zawodowych, pozytywnie wpłynie na proces resocjalizacji oraz co najważniejsze korzystnie wpłynie na szybszy ich powrót do społeczeństwa.

Dzisiejsze spotkanie było reaktywacją współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami z czasów przed pandemią.

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Baran

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej