25 października 2019 roku mjr Krzysztof Matczuk - Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisał kolejną umowę o odpłatne zatrudnienia skazanych z firmą Usługi Remontowo - Budowlane - reprezentowaną przez Prezesa Krzysztofa Bielana.

Praca - efektywną formą resocjalizacji

Podpisanie kolejnej umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych wpływa na utrzymanie wysokiej powszechności zatrudnienia osadzonych w tutejszym areszcie i jednocześnie spełnia założenia rządowego programu "Praca dla więźniów".

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. Praktyczna ich realizacja opiera się w dużym stopniu na pracy, która w szczególności sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu wolnego skazanego, ale również zapobiega jego bezczynności. Praca daje często możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, uczy legalnego zdobywania pieniędzy, odpowiedzialności i punktualności, współpracy z innymi oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia.

Tekst: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: mł. chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej