26 września 2019 roku ppłk Anna Adamska - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisała kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z firmą SEMTEX reprezentowaną przez Prezesa Pana Sławomira Szarona.

Praca - efektywną formą resocjalizacji

Podpisanie kolejnej umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych wpływa na utrzymanie wysokiej powszechności zatrudnienia osadzonych w tutejszym areszcie i jednocześnie spełnia założenia rządowego programu "Praca dla więźniów".

W warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu wolnego skazanego, ale również zapobiega jego bezczynności. Praca daje często możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, uczy legalnego zdobywania pieniędzy, odpowiedzialności i punktualności, współpracy z innymi oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz pozytywnie wpływa na osiąganie stabilizacji życiowej po odbyciu kary. Obecnie działania Służby Więziennej w zakresie organizacji zatrudnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy są ukierunkowane przede wszystkim na odpłatne zatrudnienie skazanych. Odpłatne świadczenie pracy jest preferowaną formą oddziaływań, ponieważ dodatkowo daje możliwość zdobycia środków finansowych przez osadzonych, które stanowią między innymi źródło pokrycia alimentów, kar pieniężnych lub grzywien.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej