7 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem POSTIS, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia POSTIS Panią Barbarę Bojko Kulpa a Aresztem Śledczym w Lublinie, reprezentowanym przez płk. Leszka Wojciechowskiego.

Cele Porozumienia

Dla realizacji przedmiotu Porozumienia strony zobowiązują się podejmować w szczególności zadania w zakresie:

  • inicjowania, organizowania i realizowania zadań mających na celu zapobieganie przestępczości i przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa oraz kształtowanie społecznie pożądanej postawy skazanych;
  • przygotowywania osób pozbawionych wolności do życia po zwolnieniu z zakładu karnego poprzez rekrutację do udziału w projekcie co najmniej pięciu osadzonych;
  • prowadzenia wewnątrz jednostki penitencjarnej działań upowszechniających projekt „Nowa Droga – wsparcie młodych opuszczających zakłady karne lub aresztu śledcze - II i III edycja”;
  • podejmowania innych działań mających na celu readaptację społeczną skazanych i zapobieganie przestępczości.

O projekcie

Projekt „Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze” realizowany jest przez lubelskie Stowarzyszenie Postis. Obecnie trwa II edycja tego projektu. Głównym celem jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia młodych, byłych więźniów. W ramach projektu „Nowa Droga” były więzień i opiekun–resocjalizator idą razem, szlakiem św. Jakuba, 350 km, na trasie Lublin – Kraków, niezależnie od warunków pogody i pory roku. Zdecydowana większość uczestników projektu skorzystała ze wsparcia i uporządkowała sprawy rodzinne, podjęli pracę, część podwyższyła kwalifikacje poprzez szkolenia i staże zawodowe. To pozwoliło im tylko zwiększyć motywację do pozytywnej zmiany postawy życiowej i powrotu do społeczeństwa.

Opracowanie i zdjęcia: ppłk J. Zwierzchowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej