Po raz pierwszy konkurs został ogłoszony w czerwcu 2014 roku z inicjatywy Zastępcy Dyrektora ZK Nr 1 w Grudziądzu ppłk Heleny Reczek w ramach VII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Kobieta w izolacji. Zatrudnienie skazanych – ważny czynnik w procesie resocjalizacji, sposób na przetrwanie wyroku czy perspektywa na przyszłość ?”.

Hasło konkursu brzmiało: „ Praca jest dobrem człowieka”. Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy. Patronat Naukowy – Kolegium Naukowe – Toruńska Szkoła Wyższa. Partnerem konkursu był Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. W skład Jury wchodzą przedstawiciele środowisk artystycznych i partner konkursu.

I Ogólnopolski konkurs przebiegał w dwóch kategoriach : plastycznej ( plakat ) – wpłynęło 56 prac i literackiej – 28 prac ( wiersz, opowiadanie, wypowiedź ). Jury przyznało 3 zwycięskie miejsca w każdej kategorii oraz specjalne wyróżnienie Dziekana Diecezji Toruńskiej za pracę plastyczną, pt. „ Ręce do krzyża”, której autorem był skazany z ZK w Sieradzu.

VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Kobieta w izolacji. Aktywność twórcza osadzonych – drogą do odkrycia siebie i pozytywnych obszarów rzeczywistości.” odbyło się 2015 r. Partnerem konkursu byli: muzeum w Grudziądzu i Centrum Kultury w Grudziądzu. Hasło II Ogólnopolskiego Konkursu brzmiało: „ Kobieta twórcza – czyli o sztuce bycia kobietą” . Konkurs ten przebiegał w kategorii plastycznej – plakat. Wpłynęło – 21 prac.

IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Kobieta w izolacji. Rodziny skazanych – między dysfunkcją a nadzieją.” został przeprowadzony w 2016 r. Partnerem konkursu było: Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku w Grudziądzu. Hasło III Ogólnopolskiego Konkursu brzmiało: „ Rodzina – tu zaczyna się Twoja historia”. Konkurs ten został przeprowadzony w kategorii plastycznej – plakat. Wpłynęło – 14 prac.

Aktualnie w przygotowaniu jest IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem: „ Edukacja jest droższa od złota” . Ogłoszony zostanie w ramach X Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Kobieta w izolacji. Skazana – uczennica: rozważania w 60 – lecie powstania szkoły dla kobiet przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu”. Odbędzie się w dniach od 16 do 17.11.2017 r.

Wszystkie prace konkursowe wystawiane są podczas Seminarium i stanowią element wystawy twórczości więziennej. Organizujemy też wystawy pokonkursowe, m.in. w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu i Muzeum w Grudziądzu. Prace plastyczne w formie plakatu stanowią dodatkowy element podkreślający tematykę Seminarium.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Gaworowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej