11 lutego 2020 r. odbyła się odprawa służbowa z udziałem płk. Włodzimierza Więckowskiego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

W trakcie odprawy przedstawiono sprawozdania z działalności poszczególnych działów za rok 2019r., podsumowujące pracę wszystkich komórek organizacyjnych.

Przedstawiono osiągnięcia funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Kielcach z różnych dziedzin, omówiono ważne wydarzenia, które miały miejsce przez cały ubiegły rok. Płk Włodzimierz Więckowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom kieleckiej jednostki za zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. Zaznaczył, iż miernikiem wysokiej jakości służby funkcjonariuszy i pracy pracowników kieleckiego aresztu jest niewielka ilość zdarzeń i brak tych najpoważniejszych. Omówił najważniejsze zagadnienia związane ze służbą w Służbie Więziennej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach podziękował za realizację zaległych awansów na stanowiskach, podwyżki uposażeń oraz wzrost dodatków służbowych.

Płk Włodzimierz Więckowski oświadczył, iż z dniem 14 lutego br. przechodzi na zaopatrzenie emerytalne. Obecności na odprawie rocznej z kierownictwem i załogą kieleckiego aresztu stanowiła dla niego sporą satysfakcję. Dyrektor wskazał, że darzył sentymentem kielecką jednostkę penitencjarną z uwagi na profesjonalizm jej kierownictwa i dyspozycyjność oraz kreatywność podległej kadry.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej