2 października 2017 roku płk Tomasz Dąbrowski Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych wziął udział w uroczystości poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod przebudowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

W tym wyjątkowym dniu uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych, m. in. Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, władz samorządowych, duchowieństwa, lokalnej społeczności oraz służb mundurowych. Ksiądz Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski poświęcił akt erekcyjny realizowanego przedsięwzięcia. Dyrektor powstającego muzeum Jacek Karczewski przestawił historię jego powstania. Żołnierze Wyklęci, którzy po latach okupacji niemieckiej wciąż walczyli o wolną Polskę z nowym okupantem sowieckim, o których pamięć jest ciągle żywa, będą mieli teraz swoje godne miejsce pamięci.


 

opracowała: mjr Agnieszka Chaberek, zdjęcia: MOJA OSTROŁĘKA

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej