W dniach od 4 do 7 kwietnia 2022 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się XXVIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2022, pt. „Niezmiennie zmienny człowiek”.

W ramach sesji studencko-doktoranckiej funkcjonariusz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr Tomasz Korczyński- starszy psycholog Działu Penitencjarnego, który jest jednocześnie jest studentem I roku w Szkole Doktorskiej wygłosił referat  pt. „Sprawca przemocy w rodzinie w izolacji penitencjarnej: przegląd oddziaływań i wnioski z badań ewaluacyjnych”. Jest on wynikiem przeprowadzonych w 2021 roku badań ewaluacyjnych w zakresie skuteczności dwóch programów edukacyjno-korekcyjnych realizowanych w tutejszej jednostce w latach 2011-2020 roku. Przeprowadzone analizy wykazały, że stosowanie oddziaływań tego typu wobec osób stosujących przemoc przyczynia się do zmniejszenia ryzyka ponownego osadzenia w izolacji za podobne przestępstwa, a  takie czynniki jak stan cywilny uczestnika oraz fakt odbycia przez niego terapii mogą różnicować oba porównywane programy w zakresie ich skuteczności. Artykuł będący podsumowaniem przedstawionych na konferencji badań, z uwagi na ich unikatowość, zostanie w nieodległej przyszłości opublikowany w recenzowanym czasopiśmie naukowym

 

opr.mjr Tomasz Korczyński
starszy psycholog Działu Penitencjarnego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej