W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 06.12.2021r. widzenia w Zakładzie Karnym w Głogowie realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby.

 

2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku,w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt. Każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy.

 

3. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

 

4. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

 

5. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

 

6. Zabrania się spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu karnego.

 

7. Wprowadza się system mailowego lub telefonicznego umawiania uprawnionych do widzenia osób, co najmniej jeden dzień przed widzeniem. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 76 83-73-589, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zkglogow@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 08:00-14:00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

8. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg (tj. dłuższego lub dodatkowego widzenia, widzenia w oddzielnym pomieszczeniu oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej).

 

9. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

 

10. W przypadku niezachowania powyższych zasad widzenie nie zostanie udzielone bądź zostanie przerwane.

 

11.  Widzenie udzielane będzie jeden raz w miesiącu w wymiarze 60 minut. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny.

 

Widzenia udzielane są w dniach:

 

w każdy piątek i w niedziele w godzinach: 08:00-16:00

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej