W dniu 18 października 2019 roku w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie odbyły się uroczystości związane z  jubileuszem XXV- lecia Konkursu poezji więziennej im. Artura Nowosada zorganizowane przez Areszt Śledczy w Krasnymstawie.

Resocjalizacja przez poezję…

Tegoroczne rozstrzygnięcie Konkursu poezji więziennej było wyjątkowe. Z uwagi na jubileuszowy charakter uroczystość zorganizowano w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Krasnostawski Konkurs poezji więziennej powstał w roku 1994,  na fali otwierania się jednostek penitencjarnych na środowisko zewnętrzne, wpisując się w nurt przemian w polskim więziennictwie. Jego organizatorom zależało wówczas  na aktywizacji kulturalnej środowiska więziennego. Uważali również, że taki konkurs będzie wzbogacał ofertę kulturalną Krasnegostawu. Inicjatywa konkursu poezji więziennej była na terenie Europy Środkowej prekursorska w dziedzinie terapii poprzez sztukę. Z czasem konkurs stał się imprezą masową i ogólnopolską, inspirującą do podejmowania podobnych działań w innych jednostkach penitencjarnych. Dziś, po 25 latach, jest wysoko ocenianą formą resocjalizacji, która cieszy się dużym zainteresowaniem więźniów co potwierdza duża liczba nadsyłanych przez nich prac. Na przestrzeni 25 lat w konkursie wzięło udział ponad pięć tysięcy osób pozbawionych wolności, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy. Potwierdza to, że działalność kulturotwórcza, może odbywać się również w więzieniu. Tworzenie poezji, do czego stymuluje konkurs, jest ważnym elementem resocjalizacji. Sprawia, że więźniowie nie czują się wykluczeni ze społeczeństwa i rozwijają się duchowo. Konkurs ma sens terapeutyczny, ale też głęboko humanistyczny, pozwala biorącym w nim udział na autorefleksję, rozpoznanie świata wartości i godności ludzkiej.

Geneza i rozwój konkursu na przestrzeni 25 lat

 

W organizacji konkursu Areszt Śledczy w Krasnymstawie od lat współpracuje z Krasnostawskim Domem Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie oraz Państwową Szkołą Muzyczną. W 2013 roku nawiązano współpracę z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zaś od roku 2014 Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Formuła konkursu była zawsze otwarta na nowe idee. W XXIV edycji  przypadającej w roku  2018, dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, utworzono specjalną kategorię - wiersza patriotycznego. W tym samym roku konkursowi nadano imię jego inicjatora śp. płk. Artura Nowosada, tragicznie zmarłego 18 marca 2015 r.

Obchody jubileuszu

Na zaproszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anny Adamskiej w uroczystościach wzięli udział liczni przedstawiciele władz państwowych, w tym podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, samorządowych, włodarze miasta i powiatu krasnostawskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, duchowni, dyrektorzy oraz kierownicy penitencjarni ze wszystkich zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu lubelskiego oraz dyrektorzy jednostek miejskich i powiatowych, a także przedstawiciele instytucji na stałe współpracujących z krasnostawskim aresztem śledczym.

Część artystyczna w duchu poezji więziennej

W klimat konkursu uczestników uroczystości przeniosła grupa artystyczna z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,  która zaprezentowała nagrodzone wiersze. 

 

Wyniki konkursu

W tym roku, na Konkurs poezji więziennej, wpłynęło 174 zestawów wierszy z jednostek penitencjarnych z całego kraju. Nad prawidłowym przebiegiem rozstrzygnięcia konkursu czuwało jury w składzie :

 • prof. dr. hab. Dariusz Chemperek z instytutu filologii polskiej UMCS w Lublinie, który specjalizuje się w historii literatury polskiej i kultury;
 • dr Aleksander Wójtowicz również z instytutu filologii polskiej UMCS w Lublinie, specjalizujący się w historii literatury i literaturze współczesnej;
 • Jan Henryk Cichosz – poeta, publicysta, dziennikarz, regionalista, animator krasnostawskiego życia literackiego, gdzie mieszka i tworzy;
 • Jadwiga Demczuk – znana krasnostawska poetka, której wiersze ukazały się w wielu almanachach i antologiach regionalnych oraz ogólnopolskich,
 • Monika Kulawczuk – Furmanek - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, animator kultury, wielokrotny juror w konkursach literackich, recytatorskich i plastycznych.

Sekretarzem jury był kpt. Mariusz Lisowski – Kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Pani Monika Kulawczuk - Furmanek w imieniu jury XXV edycji konkursu ogłosiła laureatów oraz wyróżnione prace.

Wyniki konkursu

wyróżnienia za zestaw wierszy:

 1. Daniel A. ZK Wołów
 2. Rafał K. ZK Włocławek
 3. Marek W. AŚ Garbalin
 4. Konrad M. AŚ Warszawa-Służewiec
 5. Anna C. AŚ Kielce
 6. Maciej M. AŚ Piotrków Trybunalski

wyróżnienia:

1. Arkadiusz T. ZK Czerwony Bór za wiersz "Cztery pory mroku"

2. Krzysztof M. AŚ Łódź za wiersz "Jezus pomaga Szymonowi"

3. Sławomir C. ZK Strzelin za wiersze "Wieczność", "Kiedyś"

nagrody główne za zestawy wierszy:

III Miejsce

Grzegorz L. ZK Nr 1 Wrocław

II Miejsce

Iwona G. ZK Gębarzewo

I Miejsce

Arkadiusz K. AŚ Sosnowiec

GALERIA


Tekst i zdjęcia: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej