W dniu 27 października 2017 roku na terenie Aresztu Śledczego w Giżycku odbyły się okręgowe ćwiczenia Służby Więziennej Jesień 2017

W okręgowych ćwiczeniach Służby Więziennej Jesień 2017 oprócz funkcjonariuszy giżyckiego aresztu, udział wzięła Grupa Interwencyjna Służby Więziennej, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz miejscowi ratownicy medyczni. Obecny był Pan Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk , kierownicy z jednostek podległych OISW w Białymstoku oraz Komendanci KPP w Giżycku i PSP w Giżycku.

Trzy niebezpieczne scenariusze

Scenariusz przewidywał atak terrorystyczny na areszt oraz próbę odbicia przebywających w tym czasie na placach spacerowych niebezpiecznych osadzonych . Ćwiczenia podzielone zostały na trzy etapy. W pierwszym z nich, atak nastąpił poprzez uderzenie pojazdem w mur jednostki. W zadymionym pojeździe znajdowała się nieprzytomna osoba w kominiarce, w aucie znajdowała się broń. Powiadomiono „ Protokołem określającym tryb współdziałania...” współpracujące służby. Przeprowadzono akcję ratowniczą po której kierowca w asyście Policji zostaje przetransportowany do miejscowego szpitala. Etap II to jednoczesny atak na posterunek zewnętrzny usytuowany z drugiej strony jednostki i próba wtargnięcia na teren aresztu po wyeliminowaniu przy użyciu broni palnej przebywającego na wieży funkcjonariusza. Po wymianie ognia, ranni atakujący zostali obezwładnieni przez f-szy GISW, została im udzielona pomoc medyczna i pod eskortą f-szy Policji zostali odwiezieni do pobliskiego szpitala. Ostatni III etap ćwiczeń, to odmowa zejścia z przerwanego spaceru osadzonych oczekujących na dwóch placach spacerowych na odbicie i uwolnienie przez osoby atakujące jednostkę. Po przywołaniu do porządku osadzonych oraz ostrzeżeniu, dwie grupy uderzeniowe giżyckiego aresztu oraz GISW , po zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego , sprowadza osadzonych do budynku penitencjarnego.

Wspólne działanie i synchronizacja

W dniach 26-29 października w wybranych jednostkach penitencjarnych ze wszystkich okręgow Służby Więziennej podobne scenariusze ćwiczone były równolegle.Działania SW miały na celu doskonalenie procedur kierowania realizacją w wybranych obszarach przygotowań obronnych, sprawdzenie współdziałania ze Sztabem Dyrektora Generalnego SW oraz przygotowanie f-szy i pracowników SW oraz pozostałych służb na realne zagrożenia.

http://gizycko.wm.pl/474170,Atak-na-Areszt-Sledczy-w-Gizycku.html#axzz4wyOKLMHe

https://www.gizycko.info/atak-na-areszt-sledczy-cwiczenia-sluzb-w-gizycku-wideofoto/

Opracował: mjr Tomasz Kulik

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej