Ostatnie tygodnie są szczególnie trudne dla całego społeczeństwa, w tym również dla osób pozbawionych wolności. Jednak dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych izolacja to rzeczywistość z jaką mierzą się na co dzień.

Czas zwiększonej izolacji w dobie panującej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa i choroby Covid – 19, więźniowie z Aresztu Śledczego  w Krasnymstawie wykorzystują efektywnie, uczestnicząc w różnorodnych przedsięwzięciach resocjalizacyjnych  o charakterze indywidualnym.

Czas na zainteresowania i pasje…

Niektórzy więźniowie  dopiero w zakładzie karnym odkrywają swoje pasje, zaczynają uczyć się rzeczy, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. Zatem wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie zintensyfikowano pracę i poszerzono ofertę więziennych kół zainteresowań. Z uwagi na porę roku i budzącą się do życia  przyrodę, utworzono koło ekologiczne, ukierunkowane na popularyzujące wiedzy i umiejętności związanych ze środowiskiem. Uczestnikom koła umożliwiono praktyczne wykorzystanie nabywanej wiedzy poprzez stworzenie i pielęgnację rabaty kwiatowej. Usytuowanie rabaty w bliskim sąsiedztwie pól spacerowych,  będzie umożliwiać podziwianie efektów działalności przyszłych ogrodników oraz pozytywnie motywować do dalszej aktywności w  tym obszarze. Wielu skazanych w ramach dużej ilości czasu wolnego, zaangażowało się w tworzenie  rękodzieła. Taka aktywność rozwija umiejętności manualne, uczy pracy nad emocjami i radzenia sobie ze stresem. Kształtuje sumienność i cierpliwość. Pozwala poznać siebie, swoje możliwości i zainteresowania. To także swoista więzienna arteterapia, która wspiera resocjalizację.

Czas na zmiany…

W jednostce zintensyfikowano również programy resocjalizacyjne z zakresu aktywizacji zawodowej, niwelowania podstawowych deficytów, przeciwdziałania uzależnieniom, kształtowania postaw prospołecznych. Ponadto w związku z licznymi świętami państwowymi i religijnymi przypadającymi na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy od kwietnia do czerwca w ramach oferty kulturalno oświatowej przybliżano skazanym tradycje świąt, zadbano o edukację historyczną jak również pielęgnację i podtrzymywanie więzi rodzinnych.

 

Czas na pomoc…

Trudny czas epidemii wymaga od nas wszystkich zwrócenia uwagi na drugiego człowieka. Na potrzeby całego społeczeństwa. Dlatego też kadra penitencjarna krasnostawskiej jednostki zaangażowała skazanych do produkcji środków ochrony osobistej, na które zapotrzebowanie nadal nie słabnie. W tym celu stworzony został autorski program resocjalizacyjny w zakresie kształtowania umiejętności poznawczych i społecznych pod nazwą „Szyjesz –Pomagasz”. W ramach modułu praktycznego więźniowie wykonali ponad półtora tysiąca maseczek, które przekazane zostały najbardziej potrzebującym.

 

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone zło.”  - kard. Stefan Wyszyński

GALERIA

Opracowanie: kpt. Mariusz Lisowski, chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: chor. Magdalena Łukowiec, mł. chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej