W dniu 10 kwietnia 2015 roku w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Męskiej Wspólnoty św. Dominika "Metanoia", której przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Utworzenie wspólnoty było naturalną odpowiedzią skazanych na wezwanie Jana Pawła II „Proszę Was, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, a czasem może zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu”.

Dyrektor mjr. Józef Smykla przywitał gości wśród których byli: proboszcz miejscowej parafii ks. Józef Rogowski, przeor klasztoru Dominikanów w Sandomierzu i jednocześnie opiekun duchowy wspólnoty o. Wojciech Krok, animator Grzegorz Gąska oraz redaktor tygodnika Gość Niedzielny ks. Tomasz Lis. Witając gości, mjr J.Smykla  podkreślił, jak ważną rolę w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności pełni duchowieństwo, jak cenne i uzupełniające pracę wychowawców są wszelkie inicjatywy mające na celu pomoc osobom przygotowującym się do powrotu na wolność. Następnie odbyło się symboliczne poświęcenie krzyża dla wspólnoty i wpis do pamiątkowej Biblii, którego dokonał gość honorowy i przyjaciel wspólnoty  ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz. Biskup  podziękował za możliwość spotkania się z osadzonymi i poparł idee dalszej współpracy między sandomierską wspólnotą a dyrekcją tutejszej jednostki.  Dodał, że wszędzie, gdzie są ludzie, jest głód miłości, dlatego istnieje również potrzeba tworzenia podobnych dzieł w takim miejscu jak więzienie, ożywianych wiarą w Krzyż, dla ludzi tak bardzo zniewolonych przez grzech, bardziej potrzebujących miłości niż chleba. Skazani uczestniczący w spotkaniu zadeklarowali, że będą każdego dnia prosić w modlitwie o siłę aby wytrwać w regule wspólnotowej, która mówi, że głównym zadaniem jest ciągła praca nad odbudowaniem w człowieku miłości, prawdy, zdrowia, radości życia i nadziei na przyszłość. Organizatorem spotkania był wychowawca por. Paweł Nowak, który jest również odpowiedzialny za współpracę z sandomierskimi dominikanami i koordynację działań wspólnoty na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej.

Opracował: por P. Nowak/mjr S. Wójtowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej