Stu czterdziestu trzech funkcjonariuszy z całej Polski, rozpoczęło 9 października 2017 roku, szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki przywitał kadrę oraz słuchaczy rozpoczynających pierwszy etap szkolenia zawodowego. Komendant podkreślił, że jednym z ważniejszych elementów szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu wykonywania kary pozbawienia wolności, w sposób humanitarny, zgodny z przepisami prawa. Ppłk Ryszard Czapracki, przedstawił najważniejsze informacje dotyczące organizacji szkolenia, przypomniał również uczestnikom o bogatej historii ośrodka. Komendant życzył wszystkim słuchaczom, żeby czas pobytu w ośrodku wykorzystali na zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Foto: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej