7 maja 2018 roku stu dwudziestu funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej

7 maja 2018 roku stu dwudziestu funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej. W trakcie inauguracji Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ppłk dr Maciej Gołębiowski przywitał słuchaczy, życzył funkcjonariuszom, aby rozpoczynające się szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń i zakończyło się pozytywnymi wynikami w nauce. Poinformował także o konieczności przestrzegania zasad służbowego zachowania się w trakcie odbywanego szkolenia.

Zastępca Komendanta w swoim wystąpieniu nawiązał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślił historyczne znaczenie pobliskich terenów, które w 1917 r. stanowiły miejsce internowania legionistów Józefa Piłsudskiego. To właśnie tutaj, między innymi rodziły się myśli o realnej suwerenności i niepodległości Polski.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej