Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw.

Warunki izolacji sprzyjają deprywacji potrzeb. Aby kształtować w osadzonych prawidłowe postawy wobec norm i wartości społecznie akceptowanych oraz przestrzegania porządku prawnego prowadzi się szereg działań psychokorekcyjnych, wychowawczych i kulturalno-oświatowych. Jedną z form oddziaływań jest możliwość uczestniczenia w kołach teatralnych. Teatr pozwala na odnalezienie kontaktu z własnymi emocjami, wyrażania i rozumienia uczuć. Podnosi poczucie wartości, pozwala na poznanie swoich możliwości i przekraczanie ich. Udział w zajęciach teatralnych pomaga we wzmocnieniu takich cech, jak systematyczność, samodyscyplina i poczucie współodpowiedzialności. Osadzeni podczas zajęć teatralnych nie tylko zajmują się adaptacją już istniejących sztuk, często sami je piszą. Są to sztuki oparte na ich przeżyciach i doświadczeniach, zwracające uwagę widzów na wiele problemów społecznych związanych z przemocą, bezradnością i ludzkimi słabościami.
W dniach od 11 do 15 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Głównym organizatorem konkursu jest dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu we współpracy z Fundacją Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu, Teatrem Polskim w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Urzędem Miasta w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest skierowany do funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych grup teatralnych. Obejmuje zakłady karne wszystkich kategorii i areszty śledcze. Jest to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce.
Konkurs ma umożliwić osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych. Jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier, ograniczeń. Mówiąc o integracji ze środowiskiem trzeba mieć na uwadze nie tylko spotkania i działanie na rzecz środowiska lokalnego, trzeba wspólnie z tym środowiskiem pamiętać o ważnych wydarzeniach z przeszłości tego środowiska. Takim wydarzeniem jest 60 rocznica wydarzeń z dnia 28 czerwca 1956 roku. W związku z tym, aby uczcić rocznicę organizatorzy postanowili wspólnie z Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec '56 umożliwić uczestnikom konkursu zwiedzenie ekspozycji w towarzystwie przewodnika. Niezależnie zostanie zorganizowana wystawa zdjęć dokumentujących wydarzenia.
kpt. Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej