W ramach Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca 2016 roku na terenie OZ Golesze odbył się II Piknik Rodzinny

          Spotkanie osadzonych z rodzinami, którego celem było włączenie bliskich     do oddziaływań penitencjarnych zorganizowała administracja OZ Golesze we współpracy z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego im J. Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim. W pikniku więzło udział kilkunastu osadzonych wraz z rodzinami oraz grupa studentów I roku studiów II stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień pod opieką mgr Grzegorza Staneckiego, która zorganizowała dla dzieci gry i zabawy. Ponadto obecni byli Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner i Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła. W pikniku wzięła również udział Fundacja Alternatywa reprezentowana przez Marka Kotlickiego terapeutę uzależnień, Krzysztofa Wilskiego psychologa i Macieja Mroczka socjologa, współpracująca od kilku lat z OZ Golesze oraz dyrekcja Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Krzysztof Mrówczyński i mjr Paweł Bajdzienko.

 


 

ppor. Łukasz Pasek / por. Cezary Grzybowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej