„Miarą wszystkiego jest człowiek” to hasło, które przyświecało seminarium naukowemu, jakie odbyło się 13 października w Solankowej Pijalni Wód Mineralnych w Inowrocławiu.

Tegoroczne seminarium zorganizowane przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Inowrocławiu, poświęcone było tematyce patologicznego hazardu. Patronat nad konferencją objął ppłk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy. Na konferencję naukową, oprócz przedstawicieli zakładów karnych z okręgu bydgoskiego licznie przybyli współpracujący z inowrocławskim Zakładem Karnym przedstawiciele samorządu, instytucji lokalnych oraz przedsiębiorcy.
    O godzinie 10:00 przybyłych gości oraz prelegentów przywitała ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego.
    Spośród prelegentów jako pierwsza zabrała głos dr Jolanta Jarczyńska. Omówiła temat „Hazard patologiczny w świetle naukowych i empirycznych doniesień”. Następnie zebrani goście mieli możliwość wysłuchania wystąpienia przedstawicielki Izby Celnej w Toruniu, Iwony Motykiewicz na temat „prawnych regulacji rynku gier hazardowych w Polsce”. Kolejnym prelegentem była specjalistka terapii uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Toruniu dr Jolanta Celebucka, która omówiła temat „Patologiczny hazard – podstawy wiedzy na temat etiologii psychologicznych mechanizmów uzależnienia warunkujących chorobę – analiza procesu chorobowego”. Po krótkiej przerwie, na temat „zmiany paradygmatów w leczeniu uzależnień” głos zabrał dr Tomasz Głowik. Następnie ks. Jacek Dziel przedstawił zagadnienie „Wiara a hazard – podobieństwa i różnice”. Jako ostatni z prelegentów wystąpił niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia mgr Robert Rejniak przedstawiając zagadnienie dialogu motywującego.
    Na zakończenie prelegenci jak i pozostali zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić inowrocławską palmiarnię oraz chatę polską znajdującą się w budynku Pijalni Wód Mineralnych.


Tekst i fotografie: mł. chor. Krzysztof Spała

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej