6 września 2016 r. w Świetlicy Centralnej Aresztu Śledczego w Warszawie – Mokotowie wystąpiła Grupa Rekonstrukcyjno-Filmowa „Bemowo” w spektaklu „Historia opisana bronią i mundurem”.

Przedstawiając w skrócie historię Powstania Warszawskiego, członkowie grupy zaprezentowali  osadzonym wiernie odtworzone umundurowanie, uzbrojenie i dodatkowe wyposażenie żołnierzy niemieckich, powstańców oraz żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego, którzy próbowali nieść pomoc walczącej Warszawie. Unikalna wiedza jaką posiadają rekonstruktorzy oraz znakomita jakość kopii wyposażenia żołnierzy stron  uczestniczących w walkach o Warszawę wzbudziły duże zainteresowanie osadzonych. Pytaniom i rozmowom nie było końca.  Działająca od 10 lat grupa rekonstrukcyjna występowała  między innymi w takich filmach jak „Czas honoru", "Tajemnice Twierdzy Szyfrów”, „Miasto 44”, „Róża z Mazur”. 

Tekst i zdjęcia: mjr Justyna Sychora

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej