W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” na terenie okręgu bydgoskiego powstaną dwie nowe hale produkcyjne.

Prace związane z budową hali na terenie Zakładu Karnego w Potulicach są już bardzo zaawansowane. 1 września 2016 r. pozytywnie rozpatrzono wniosek do FAZSoRPZP o przyznanie dotacji na sfinansowanie remontu części muru ochronnego, wokół terenu, na którym ma powstać hala. W tym miejscu pracować będą osadzeni zatrudnieni w firmie kontrahenta zewnętrznego Hjort Knudsen Polen Sp. zo.o. przy produkcji mebli tapicerowanych. Inwestycję rozpoczęto od naprawy i budowy muru ochronnego oraz zakupu i montażu zabezpieczeń techniczno -ochronnych.  Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem nasypu pod posadowienie nowych elementów prefabrykowanych muru.

Równocześnie z pracami związanymi z remontem muru  trwają roboty budowlane prowadzone przez przyszłego dzierżawcę grodzonego gruntu, firmę Hjort Knudsen Polen związane z budowaniem nowej części muru ochronnego o długości 180 m a także wybudowaniem śluzy wjazdowej wraz ze śluzą samochodową. Obecnie firma Hjort Knudsen Polen prace budowlane realizuje także w zakresie montażu poszycia ścian i dachu hali produkcyjnej. Wymurowano pomieszczenia socjalne oraz zainstalowano w nich instalacje wodno – kanalizacyjną, trwają prace przy montażu instalacji elektrycznej. Zakończono prace związane z podłączeniem kanalizacji deszczowej. Wybudowano wartownię i bramę wjazdową obecnie trwa montaż instalacji elektrycznej.
W przypadku kolejnej hali, która powstanie na terenie Zakładu Karnego we Włocławku 23 maja 2017 r. – w Biurze Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnym w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyło się spotkanie związane z finalizacją umowy na budowę hali produkcyjnej, przeznaczonej dla kontrahenta zewnętrznego – firmy Anwis. Planowane jest zbudowanie hali o powierzchni 1000 m2. Efektem podpisanej umowy będzie budowa hali, w której zatrudnienie przy produkcji podzespołów do rolet i żaluzji znajdzie około 50 osadzonych.  11 lipca 2017 r. przewidziane jest podpisanie umowy pomiędzy kpt. Krzysztofem Ziętarą, Dyrektorem Zakładu Karnego we Włocławku a Bartoszem Marczukiem, Prezesem Zarządu Firmy Anwis w sprawie finalizacji rozpoczęcia budowy hali produkcyjnej.

Tekst: mjr Mariusz Budny
Zdjęcia: kpt. Michał Słowiński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej