Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle mjr Mirosław Władyka wręczył funkcjonariuszom akty nominacyjne i odznaczenia.

Z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jaśle otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe . Awansowano 3 oficerów i 6 podoficerów. Minister Sprawiedliwości uhonorował brązową odznaką „ Za zasługi w pracy penitencjarnej „ Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle nadkomisarza Jacka Krzyżaka oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle starszego brygadiera Marka Górniaka.

Gratulując awansowanym i odznaczonym Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle podziękował funkcjonariuszom Służby Więziennej za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, zaś Komendantom Policji i Straży Pożarnej za wzorową współpracę.

 

Tekst: mjr Piotr Chmielewski

Zdjęcia: kpt Krzysztof Kania

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej