Funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Kikitach włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi w związku ze Światowym Dniem Krwiodawcy.

W dniu 25 czerwca oddali honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Oddawanie krwi stałym punktem działalności

Było to pierwsze zbiorowe oddanie krwi w krótkiej, jak dotychczas, historii Ośrodka. Uczestnicy wyjazdu wspólnie zdecydowali, żeby regularne oddawanie krwi stało się cykliczną, a nie tylko jednorazową akcją.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do dzielenia się niezastąpionym darem serca. Akcja zasługuje na szczególne uznanie i wyróżnienie, zwłaszcza w okresie tak szczególnym pod względem zagrożeń - czasu pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 oraz zbliżającego się okresu wakacyjnego, kiedy krew jest bardzo potrzebna.

Przy okazji uczestnicy akcji składają wszystkim Krwiodawcom najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, aby nigdy nie zabrakło siły i zapału oraz chęci do kontynuowania pięknej idei honorowego krwiodawstwa i pomocy bezinteresownej drugiemu człowiekowi.

mjr Andrzej Młynarczyk; por. Ryszard Mroczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej