Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni sądeckiej jednostki penitencjarnej zorganizowali zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt.

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni sądeckiej jednostki penitencjarnej znaleźli się w gronie osób, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Sytuacja schronisk dla zwierząt w czasie epidemii jest bardzo trudna. Pomoc wolontariuszy jest utrudniona, darczyńców jest mniej. W związku z informacją, że w obecnym okresie bardzo w schronisku potrzebne są koce i ręczniki, by nie pozostawić zwierząt bez pomocy, przedstawiciele Służby Więziennej postanowili przeprowadzić zbiórkę darów na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Wielogłowach. W trakcie akcji zostały zebrane koce i ręczniki. Dziś przekazano je do schroniska.

W ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga Służba Więzienna podejmuje szereg inicjatyw o charakterze pomocowym. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli schroniska. Dotarły również informacje o kolejnych potrzebach. W przypadku pozyskania odpowiednich materiałów planowane jest wykonanie przez więźniów bud oraz podestów dla psów w ramach zajęć rękodzielniczych i warsztatowych. W tym trudnym czasie każda pomoc może ułatwić funkcjonowanie instytucji opiekujących się zwierzętami. Mając to na uwadze jednostka penitencjarna zachęca do kontaktu z przedstawicielami schroniska instytucje i osoby mogące przekazać do schroniska materiały – deski, odpady drewnienie.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki
Zdjęcia : archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej