W sobotę 9 czerwca br. w Zakładzie Karnym Jaśle gościło ośmiu członków chrześcijańskiego klubu motocyklowego Boanerges.

Boanerges (hebr. /B’nei-Regesz/, gr. Βοανηργες) to termin jakim Jezus Chrystus określił dwóch z dwunastu apostołów Jakuba i Jana: „Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakubowego, nadając im imię Boanerges, to znaczy: Synowie Gromu.” (Mk 3:17 BWP)

Klub powstał w 1997 roku. Jego członkowie pochodzą z wielu stron Polski, są w różnym wieku i jeżdżą na różnych motocyklach. Poza tym prowadzą normalne życie - pracują, uczą się, wychowują dzieci. Łączy ich pasja do motocykli, ale przede wszystkim doświadczenie żywego Boga. W różnych momentach życia Bóg stał się dla nich kimś realnym, odmienił ich, niejednokrotnie wydobył z uzależnienia. Doświadczają Go na co dzień i chcą się tym dzielić z innymi ludźmi. Odwiedzają zakłady karne, ośrodki wychowawcze dla młodzieży, organizują wioskę motocyklową na festiwalu muzycznym Woodstock.

Nasi goście w trakcie spotkania podzielili się swoją wiarą, opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Rozdali egzemplarze „Biblii Motocyklisty”, w której zawarte są świadectwa niektórych członków klubu oraz Nowy Testament. Zachęcili do pogłębienia relacji z Bogiem i czytania Biblii.

Tekst i zdjęcia : kpt. Krzysztof Kania

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej