Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przypadającego rokrocznie 22 kwietnia osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz z Oddziału Zewnętrznego w  Moszczańcu uczestniczyli w dniach 22-29.04.2016r. w prelekcjach multimedialnych na temat segregowania odpadów, brali udział w spotkaniach z podróżnikiem i fascynatem przyrody Panem Tomaszem Nowotarskim, a co najistotniejsze przez kilka dni z rzędu sprzątali przebiegające przez Bieszczady i Beskid Niski trakty komunikacyjne i turystyczne

Kolejna w tym roku prezentacja multimedialna, którą przygotowali dla skazanych z  Zakładu Karnego w Łupkowie pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie dotyczyła potrzeby dbania o niezaśmiecanie środowiska i segregowania odpadów oraz szkód wynikających  z niestosowania się do zasad związanych  z ochroną środowiska  - zarówno tych rzutujących  negatywnie na świat przyrody jak i na jakość życia człowieka. Spotkanie z podróżnikiem Panem Tomaszem Nowotarskim dotyczyło z kolei ukazania osadzonym piękna nieskażonej przez działalność człowieka przyrody  i było jednocześnie atrakcyjnym w formie i przekazie uzupełnieniem wcześniej zdobytych  informacji.

Zasadniczym elementem podjętych w ostatnich dniach kwietnia br. działań służących wdrożeniu skazanych do dbania o środowisko naturalne,  było jednak to by zastosować w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną i pobudzoną świadomość proekologiczną sprzątając przynajmniej część Bieszczad i Beskidu Niskiego. W tym celu grupa 30 skazanych została skierowana do porządkowania szlaków komunikacyjnych  i traktów turystycznych na rzecz sołectw, w granicach których odbywają karę pozbawienia wolności. Uporządkowane  zostały również rowy melioracyjne wzdłuż dróg wylotowych  z Łupkowa  i Moszczańca. Zebrano łącznie 10 sześćdziesięciolitrowych oraz 15 studwudziestolitrowych worków śmieci. Akcję zorganizowano we współpracy z inspektorem ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Komańczy, który zaopatrzył „więziennych ekologów” w worki foliowe oraz ochronne rękawice, a po zakończeniu akcji zapewnił odbiór zebranych  śmieci  i przewiezienie ich na wysypisko.

 

Tekst: por. Grzegorz Oleniacz
Zdjęcia: ppor. Magdalena Bloch, mł. chor. Magdalena Woźny – Baran.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej