Dnia 12 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej w Lipnikach odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu Karnego w Przytułach Starych z młodzieżą szkolną.

Spotkanie z udziałem klasy VII oraz klas II i III gimnazjum zorganizowała, w ramach doradztwa zawodowego, pedagog szkolny Alicja Parzych, we współpracy z Kazimierzem Drężek, Przewodniczącym Rady Gminy Łyse, który jednocześnie jest funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Z ramienia zakładu karnego uczestniczyli: chorąży Żubrowski Adam, sierżant Mamątow Marcin oraz plutonowy Choszczyk Daniel.

Goście przedstawili specyfikę Służby Więziennej. Zaprezentowali środki przymusu bezpośredniego oraz wskazali sytuacje, w których ich użycie jest zasadne. Funkcjonariusze wyjaśnili, dlaczego wybór pracy w placówce penitencjarnej jest ciekawy pomimo, że często niebezpieczny. Poinformowali młodzież jakimi kwalifikacjami zawodowymi oraz cechami i predyspozycjami osobistymi trzeba się wykazywać, by móc zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej. Wybór odpowiedniej drogi zawodowej jest dla młodego człowieka bardzo ważny. Tym samym spotkanie umożliwiło młodzieży uzyskanie interesujących ich informacji związanych z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza SW oraz poszerzyło wiedzę o profesjach i możliwościach zatrudnienia.

Naszym Gościom za przyjęcie zaproszenia i cenne informacje bardzo serdecznie dziękujemy.

 

opracowała: Alicja Parzych

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej