W dniu 24 stycznia przeprowadzono przykładową lekcję wychowawczą w ramach nowej edycji programu

Przyczyny wejścia w konflikt z prawem, konsekwencje postępowania niezgodnie z prawem i rola Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. To zagadnienia, z którymi można się zapoznać. Od kilku lat w Zakładzie Karnym prowadzone są lekcje wychowawcze dla uczniów szkół oraz osób zajmujących się pracą wychowawczą z młodzieżą. W tym okresie nasz zakład karny odwiedziły już setki uczniów. Uczestnicy lekcji mogą dowiedzieć się, jakie konsekwencje prawne można ponieść w przypadku złamania obowiązujących norm prawnych, w jaki sposób i w jakich warunkach realizuje sie wykonanie kary pozbawienia wolności oraz jakie zadania spełnia Służba Więzienna. Lekcje wychowawcze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli placówek oświatowych. Szczególną uwagę zwraca się na brak świadomości młodzieży dotycząca konsekwencji prawnych postępowania niezgodnego z prawem. Uczestnicy zajęć mają wgląd do warunków odbywania kary pozbawienia wolności, w szczególności wyglądu celi mieszkalnej, oddziału mieszkalnego i innych pomieszczeń, w których odbywa się praca z osadzonymi, wyposażenia Służby Więziennej. Stale rozwijająca się współpraca z podmiotami zewnętrznymi umożliwia społeczeństwu dostrzec znaczenie Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa naszego kraju. Wczoraj z zakresem prowadzonych działań profilaktycznych mogli zapoznać się podczas wizyty w tutejszej jednostce zaproszeni zagraniczni goście.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki

Zdjęcie: ppor. Jan Odelga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej