W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga w dniu 27 maja 2020 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie przekazał kolejną partię 950 sztuk maseczek ochronnych na rzecz najbardziej potrzebujących z powiatu krasnostawskiego.

Tym razem maseczki ochronne trafiły do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bończy – w ilości  500 szt.,  Domu Pomocy Społecznej w Surhowie – w ilości 250 szt. oraz  Kuchni dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie – w ilości  200 szt.

„Szyjesz –Pomagasz”

W czasie epidemii, Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje autorski program resocjalizacyjny w zakresie kształtowania umiejętności poznawczych i społecznych pod  nazwą „Szyjesz –Pomagasz”. W ramach modułu praktycznego więźniowie szyją maseczki ochronne. Do chwili obecnej w ramach programu wykonali ponad tysiąc maseczek. Wyrażamy przekonanie, że tego typu działania wpłyną pozytywnie na poziom  bezpieczeństwa  lokalnej społeczności.


Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej