W dniu 19 marca 2019 r. młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną w ramach 16. edycji ogólnopolskiego programu "Dzień Przedsiębiorczości".

Specyfika Służby Więziennej

W trakcie wizyty funkcjonariusze krasnostawskiego aresztu przybliżyli młodzieży specyfikę Służby Więziennej. Uczniowie zostali zapoznani z misją służby oraz ustawowymi zadaniami formacji.  W roku 100 - lecia powołania polskiego więziennictwa,  funkcjonariusze przybliżyli genezę tworzenia się współczesnego systemu penitencjarnego,  od Straży Więziennej,  aż po dzisiejszą,  nowoczesną  formację spełniającą najwyższe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.  Uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz charakterem służby na poszczególnych stanowiskach, co pozwoliło im zweryfikować wyobrażenia o zatrudnieniu w Służbie Więziennej z rzeczywistością. W ramach wizyty  młodzież dowiedziała się również o nowo powstałej uczelni - Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, powołanej do kształcenia przyszłej kadry więziennej,  rekrutującej absolwentów szkół średnich. Mnogość pytań kierowanych przez młodzież do funkcjonariuszy, świadczyła o dużym zainteresowaniu służbą w naszej formacji .

 

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości jest szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy oraz sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.  Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne.

 

Tekst: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: st. szer. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej